Infracore

Infracore är ett samarbete mellan oberoende rådgivare inom IT-infrastruktur.
Vi är erfarna konsulter med affärsutveckling, data- och telekommunikation
samt IT-säkerhet som huvudsakliga arbetsområden.

 

Vår affärsidé är...    

...att för företag och offentlig verksamhet tillföra oberoende specialistkompetens 
inom utveckling och förnyelse av IT-infrastruktur.     

 

Våra tjänster omfattar rådgivning med fokus på teknik och affärsutveckling.
Typiska uppdragsgivare är större privata företag, stadsnät, fastighetsägare samt offentlig förvaltning.
Infracores medlemmar har lång och gedigen erfarenhet inom IT-infrastrukturområdet.
Den genomsnittliga branscherfarenheten på Infracores konsulter är över 20 år.
Mer information om Infracores konsulter, finns under punkten Konsulter.